Lioa - Nhà phân phối cấp 1 Việt Nam Bán buôn & Bán lẻ

Bóng đề xuất sử dụng với các loại chóa đèn MH/250W

Mã sản phẩm: MH/150W
  • Bóng Metal Halide LiOA 250W
  • Bóng Metal Halide LiOA 250W

1 loại

Sản phẩm cùng loại

Đăng ký để nhận khuyến mãi

Mạng xã hội

Lioa - Nhà phân phối cấp 1 Việt Nam Bán buôn & Bán lẻ