Lioa - Nhà phân phối cấp 1 Việt Nam Bán buôn & Bán lẻ

Dây điện đơn bọc pvc

Mã sản phẩm: R2 / R5

Ý nghĩa các chữ cái
C  : Cáp  ruột đồng/ Copper co
A  : Cáp  ruột nhôm/ Aluminum
CWS  : Màn chắn sợi đồng/
CTS  : Màn chắn băng đồng
CS  : Màn chắn đồng/ Copper
E  : Cách điện XLPE/ XLPE  in
V: Cách điện/bọc  lót/vỏ bọ
DSTA  : Giáp 2 băng  thép/ D
DATA  : Giáp 2 băng nhôm/ 
AW  : Giáp sợi nhôm/ Aluminu
SW  : Giáp sợi  thép/ Galvaniz
W  : Chống  thấm/ Water blocki

Ví dụ  
1. CEV 1x 95  -0.6/1kV  : Cáp đồng  ruột  đồng  tiết diện 95mm2 có cách điện  là XLPE, vỏ bọc ngoài  là PVC
    Cable, copper conductor, 95 sqmm  , XLPE  insulated, PVC outer sheath.
2. CEVV/CWS/DSTA 3x 95- 6/10kV: Cáp 3 pha ruột đồng tiết diện 95mm2 có cách điện là XLPE, màn chắn sợi đồng, bọc lót 
PVC, giáp 2 băng  thép vỏ bọc ngoài  là PVC
   3 Phases, copper conductor, 95 sqmm, XLPE insulated, copper wire screen, PVC bedding, double steel tape amour, PVC 
outer sheath.
3. AEVV/CWS/SW 3x 95 6/10kV: Cáp 3 pha ruột nhôm tiết diện 95mm2 có cách điện là XLPE, màn chắn sợi đồng, bọc lót 
PVC, giáp sợi  thép vỏ bọc ngoài  là PVC
    3 Phases, aluminum conductor, 95 sqmm, XLPE  insulated, copper wire screen, PVC bedding, galvanized steel wire amour, 
PVC outer sheath.

Ý nghĩa các chữ cái
C  : Cáp  ruột đồng/ Copper co
A  : Cáp  ruột nhôm/ Aluminum
CWS  : Màn chắn sợi đồng/
CTS  : Màn chắn băng đồng
CS  : Màn chắn đồng/ Copper
E  : Cách điện XLPE/ XLPE  in
V: Cách điện/bọc  lót/vỏ bọ
DSTA  : Giáp 2 băng  thép/ D
DATA  : Giáp 2 băng nhôm/ 
AW  : Giáp sợi nhôm/ Aluminu
SW  : Giáp sợi  thép/ Galvaniz
W  : Chống  thấm/ Water blocki

Ví dụ  
1. CEV 1x 95  -0.6/1kV  : Cáp đồng  ruột  đồng  tiết diện 95mm2 có cách điện  là XLPE, vỏ bọc ngoài  là PVC
    Cable, copper conductor, 95 sqmm  , XLPE  insulated, PVC outer sheath.
2. CEVV/CWS/DSTA 3x 95- 6/10kV: Cáp 3 pha ruột đồng tiết diện 95mm2 có cách điện là XLPE, màn chắn sợi đồng, bọc lót 
PVC, giáp 2 băng  thép vỏ bọc ngoài  là PVC
   3 Phases, copper conductor, 95 sqmm, XLPE insulated, copper wire screen, PVC bedding, double steel tape amour, PVC 
outer sheath.
3. AEVV/CWS/SW 3x 95 6/10kV: Cáp 3 pha ruột nhôm tiết diện 95mm2 có cách điện là XLPE, màn chắn sợi đồng, bọc lót 
PVC, giáp sợi  thép vỏ bọc ngoài  là PVC
    3 Phases, aluminum conductor, 95 sqmm, XLPE  insulated, copper wire screen, PVC bedding, galvanized steel wire amour, 
PVC outer sheath.

Sản phẩm cùng loại

Đăng ký để nhận khuyến mãi

Mạng xã hội

Lioa - Nhà phân phối cấp 1 Việt Nam Bán buôn & Bán lẻ